Noxongruppen i Borås AB
Salängsgatan 5
504 56 Borås

Tel. 033-14 14 01

Noxongruppen i Borås AB är ett av de 14 244 företag, av Sveriges totalt 272 557 aktiebolag,
som tilldelats trippel-A för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem. Som grund
för denna bedömning ligger en mängd bedömningspunkter såsom: Omsättning/anställd -Resultat - Rörelsemarginal - Avkastning